แนะนำผลิตภัณฑ์

แนะนำผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับรับประทานอาหาร

Baby Label Deep Feeding Bowl

Item No.: 81241 (OR) 81011 (GR)

เหมาะสำหรับเด็กอายุ : 12 เดือนขึ้นไป

ชามใส่อาหาร ออกแบบด้ามจับให้มีรูปทรงและมุมที่เหมาะสมต่อลูกน้อย เพื่อให้ง่ายต่อการจับหรือถือ และออกแบบเน้นสีสัน เพื่อกระตุ้นให้ลูกน้อยเกิดเรียนรู้

 

สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ที่ 140 องศา